Borettslag / Sameie

• INV tar ansvar for teknisk vedlikehold
• Avlaste den faste vaktmesteren
• Rydding av gårdsrom
• Plenklipping, snømåking, strøing
• Renhold
• Fyrhus, ventilasjon
• Annet vedlikehold
– Borettslaget slipper personalansvar