Næringsbygg

INV tar ansvar for teknisk vedlikehold
• Avlaste den faste vaktmesteren
• Rutinemessige kontroller
• Plenklipping, snømåking, strøing
• Renhold
• Ventilasjon
• Annet vedlikehold