Villa og fritidshus

• Hjelp når du trenger det
• Forefallende hagearbeid
• Plenklipping, snømåking, strøing
• Renhold
• Mindre rørleggerarbeid, f.eks. skifting av pakninger etc.
• Hjelp og tilsyn når du er bortreist
• Annet vedlikehold